Сайт міста Фастів

http://www.fastiv.osp-ua.info

Служба у справах неповнолітніх Фастівського міськвиконкому працює відповідно до Закону України “Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх” у таких напрямках:

• забезпечення законних прав, свобод, інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень (проведено 4 засідань координаційної ради ССН; 5 засідань координаційної ради з питань охорони дитинства; 18 рейдів “Сім”я”, “Підліток”, “Урок”; проведено 7 “круглих столів” та конференцій з питаннь правової освіти неповнолітніх, 13 засідань опікунської ради; розглянуто 224 звернення громадян, підготовлено 116 рішень на розгляд виконавчого комітету; працівники служби прийняли участь у 24 судових засіданнях, де розглядались питання, пов’язані з захистом прав неповнолітніх);

• здійснення контролю за умовами утримання і виховання неповнолітніх у ДБЗТ та організацією виховної роботи у закладах освіти, за умовами праці неповнолітніх на підприємствах міста ( перевірено «Укррефтранс», «Вечірній ринок», «Козак2 з питання дотримання законодавства щодо праці неповнолітніх, перевірено ЗОШ №12 з питання роботи з неблагополучними сімями);

• соціальний захист неповнолітніх ( працевлаштовано 14 неповнолітніх; направлено 12 позовів про позбавлення батьківських прав; влаштовано до обласного притулку 7 дітей; 10дітям з малозабезпечених сімей до 1 вересня надано канцтоварів на суму 300 грн.);

• надання практичної, методичної допомоги організаціям, установам, підприємствам, громадянам ( здійснено прийом та надано консультацій 5809 громадянам; проведено 6 зустрічей по питанню створення у місті прийомних сімей; постійно надається інформація про роботу служби в газету «Перемога»).

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться робота за напрямками:


• профілактика раннього соціального сирітства;

• соціальна реабілітація дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

• надання соціальних послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

• соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

• соціальна робота щодо запобігання насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми;

• здійснення профілактично-просвітницької роботи серед дітей, молоді та різних категорій сімей;

• соціальна робота та виховання, розвиток волонтерського руху;

• виробництво та поширення соціальної реклами;

• Телефон Довіри.

В 2007 році центром буде проводитись робота по міській програмі підтримки вразливих сімей з дітьми та розвитку сімейних форм виховання у 2006-2007 роках відповідно до Сімейного Кодексу України, Законів України “Про охорону дитинства” ( із наступними змінами), “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” ( із наступними змінами), “Про соціальні послуги” ( із наступними змінами), “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, “Про попередження насильства в сім’ї”, Указу Президента України від 11 липня 2005 року № 1086/2005 “Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, наказу Міністерства України у справах молоді та спорту від 21.04.2005 № 13 “Про впровадження проекту EUROPEAID/119126/C/SV/UA “Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей з дітьми”, Розпорядження Голови Київської обласної державної адміністрації від 18.10.2005 № 689 “Про заходи щодо реалізації в Київській області проекту EUROPEAID/119126/C/SV/UA “Розвиток інтегрованих соціальних служб для вразливих сімей з дітьми” у 2005-2007 роках”.

За напрямками діяльності ЦСССДМ планується:• профілактика раннього соціального сирітства.

Продовжити роботу консультпунктів при жіночій консультації та пологовому відділенні ЦРЛ та при жіночій консультації вузлової лікарні

запобігти відмовам від новонароджених дітей в пологовому будинку.

• соціальна реабілітація дітей та молоді з функціональними обмеженнями;

створення спеціалізованої служби „Центр реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями”

написання програми по роботі з дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями та участь у конкурсі на отримання гранту для її реалізації

• надання соціальних послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

продовжити роботу Школи адаптації випускників дитячого будинку до самостійного життя

створити в місті 1 прийомну сім’ю

розвивати альтернативні форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

• соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

продовжити роботу консультпунктів ЦСССДМ при комітетах самоорганізації населення

оформити соціальний паспорт мікрорайонів міста

створити систему закріплення соціальних працівників за мікрорайонами та навчальними закладами міста

• соціальна робота щодо запобігання насильству в сім’ї та жорстокому поводженню з дітьми;

створення соціального притулку для осіб, що постраждали від насилля в сім’ї на базі громадських та релігійних організацій міста

проведення просвітницької роботи серед населення з метою попередження насилля в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми.

• здійснення профілактично-просвітницької роботи серед дітей, молоді та різних категорій сімей;

продовжити роботу Школи підготовки молоді до сімейного життя

продовжувати роботу мобільного консультпункту з профілактики алкоголізму, тютюнокуріння, наркоманії та захворювання ВІЛ/СНІД серед населення

створити 2 реабілітаційні центри для наркозалежних на базі громадських та релігійних організацій

• соціальна робота та виховання, розвиток волонтерського руху;

продовжити роботу Школи волонтерів

організувати роботу літнього табору для волонтерів

• виробництво та поширення соціальної реклами;

продовжувати випуск бюлетеню „Сімейна соціальна служба”

випустити пам’ятки на теми: „Батькам про наркотики”, „”Шкідливість аборту”, „Волонтер” та ін.

продовжувати співпрацю з ЗМІ в напрямку поширення соціальної реклами.

• Телефон Довіри: розробити та впровадити програму телефонного консультування з метою навчання та залучення до роботи „Телефону Довіри” шкільних психологів, волонтерів.

Основні напрямки роботи відділу у справах сім ї та молоді Фастівського міськвиконкому спрямовані на продовження роботи щодо реалізації державної молодіжної політики, підтримки молодіжних громадських організацій та забезпечення працевлаштування молоді та на виконання затверджених міської програми «Патріотичне виховання населення м.Фастова» та «Програми відпочинку та оздоровлення дітей м.Фастова до 2008 року».

Відділом проводяться акції, конкурси та інші заходи для учнівської та студентської молоді. Систематично проводиться перевірка умов утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, проводиться робота по підбору кандидатів на прийомних батьків. Для визначення та узагальнення проблем багатодітних сімей відділом проведено паспортизацію багатодітних сімей. В 2006 році при відділі створено молодіжну раду міста, до складу якої ввійшли представники міського учнівського та студентського самоврядування.

В 2007 році буде продовжено роботу щодо виконання програм «Молодь Фастова», «Патріотичне виховання молоді», «Репродуктивне здоров»я», «Здоров я нації», «Програма відпочинку та оздоровлення дітей до 2008 року».

Заплановано проведення конкурсів та фестивалів для дітей та молоді.

Відділом буде вивчатися питання про можливість створення соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які повернулися із інтернат них закладів.

 

Про роботу міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 8 місяців 2007 року

На обліку в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 140 кризових сімей. За 8 місяців 2007 року 109 з них було обстежено. 375 послуг було надано 64 сім’ям, що перебувають під соціальним супроводом, в них 101 дитина. Було здійснено 16 рейдів, 332 виходи в сім’ї, що перебувають під соціальним супроводом.
За 8 місяців 2007 року кризовим сім’ям було надано: гуманітарної допомоги – 18 сім’ям, більше 50 кг; харчових наборів – 77 наборів 55 сім’ям; канцелярських наборів – 9 дітям; подарунки-іграшки – 32 дітям.
Проводилася робота з працевлаштування, навчання, облаштування житла, соціальної адаптації випускників інтернат них закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
За 8 місяців 2007 року до центру звернулося 419 чол.