Сайт міста Фастів

http://www.fastiv.osp-ua.info

За даними Всеукраїнського перепису населення станом на 01.01.2006 року кількість населення міста становила 50,1 тис.осіб.

Демографічна ситуація у місті залишається складною. Продовжується тенденція до природного скорочення населення. За даними районного управління статистики чисельність наявного населення станом на 01.10.2006 р. зменшилася до 49,7 тис. осіб. З початку року народилося 418 дітей, померло 663 чол. Смертність перевищує народжуваність у 1,5 рази. Міграційний рух населення по м.Фастову протягом року характеризується такими даними: число прибулих -275 осіб, число вибулих -432 особи. Загальне скорочення чисельності населення по місту складає 402 особи. Зареєстровано шлюбів 390 од., а розлучень 211, тобто майже на кожні два шлюби приходиться одне розлучення.

Покращити дану ситуацію можливо за рахунок будівництва та введення в дію нових промислових підприємств, створення нових робочих місць, будівництво житла, збереження та поліпшення здоров’я громадян, підтримки добробуту сімей з дітьми, зростання реальних доходів населення, мінімізація наслідків Чорнобильської катастрофи.

Чисельність працюючих в усіх галузях економіки в місті станом на 01.12.2006 р. становить 13981 чол., що на 10,5% більше, ніж в 2005 році. в т.ч. в промисловості – 4340 чол.(31,0%), будівництві – 176 чол(1,3%)., торгівлі – 558 чол.(4,0%), державному управління – 428 чол.(3,1%), освіті – 1516 чол.(10,8%), охороні здоров”я – 437 чол.(3,1%), операції з нерухомістю – 182 чол.(1,3%), фінансова діяльність – 260 чол.(1,9%), колективні та громадські послуги – 495 чол.(3,5%), транспорті –5589 чол. (40,0%). Середньомісячна номінальна заробітна плата одного працюючого станом на 01.12.2006 р. зросла порівняно з відповідним періодом 2005 року на 128,9% % і становить 1291,6 грн. На 2007 рік прогнозується її збільшення до 1517,6 грн., або на 17,5%. За даними районного управління статистики заборгованість із заробітної плати по економічно-активним підприємствам міста станом на 01.12.2006 р. становить 0,4 тис.грн., по підприємствах-банкрутах -3,6 тис.грн., по економічно-неактивним підприємствам -236,9 тис.грн.

В 2007 році, як і в попередні роки будуть виплачуватися компенсації і надаватися пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , в т.ч. пов’язані з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки, компенсацію сім’ям з дітьми та безоплатне харчування дітей, компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування, компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю , допомоги на оздоровлення у випадку звільнення, винагороду за вислугу років, надання санаторно-курортних путівок на відпочинок з повною або частковою компенсацією, обслуговування безпроцентних позик. Станом на 01.12.2006 року профінансовано видатків в сумі 11,6 тис.грн при фактичній потребі 14,9 млн.грн.

В основу приорітетів соціальної політики покладено вирішення проблем соціально назахищених верств населення та малозабезпечених сімей. Управлінням праці та соціального захисту населення проводиться робота по розв’язанню проблем соціально-побутової, медичної , грошової допомоги малозабезпеченим одиноким громадянам похилого віку та інвалідам. Чисельність одиноких пенсіонерів, що обслуговуються управлінням праці та соціального захисту становить 1400 осіб. Протягом року було видано 60 путівок на санаторно-курортне лікування, 45 інвалідних колясок та виділено 10 автомобілів. Робота в цьому напрямку буде продовжуватися і наступному році.

В управлінні Пенсійного фонду України в м.Фастові на обліку знаходиться 16585 пенсіонерів. Заборгованості з виплати пенсій немає.

З метою допомоги сім’ям в оплаті вартості житла та комунальних послуг, а також придбанні твердого палива та скрапленого газу станом на 01.12.2006 року призначено субсидій населенню на суму 533,1 тис.грн., які профінансовано на 84,1% Заборгованість по фінансуванню субсидій станом на 01.12.06 р. становить 113,2 тис. грн. В зв’язку із збільшенням тарифів на житлово-комунальні послуги значно зросте і кількість сімей, які будуть звертатися до відділу субсидій.

Охорона праці


Повноваження щодо контролю за додержанням законодавства та нормативних актів про охорону праці в межах міста здійснює відділ праці УПСЗН Фастівського міськвиконкому.

Відповідно до покладених завдань, відділом проводяться планові перевірки стану охорони праці підприємств, установ, організацій різних форм власності та видів діяльності з метою виявлення недоліків і порушень, проводиться аналіз виробничого травматизму, розробляються рекомендації щодо його попередження, проводиться методично-консультиційна допомога у створенні та функціонуванні на підприємствах системи управління охороною праці. Відділом перевіряються та реєструються колективні договори підприємств, установ та організацій.

Відділом розроблена «Міська програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2007 рік», метою якої є реалізація заходів щодо створення належних, безпечних і здорових умов праці та неприпустимість погіршення стану безпеки, гігієни праці і передбачає поліпшення стану охорони праці, усунення причин виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві.

Найважливішими завданнями цієї Програми є:
- забезпечення постійного контролю за створенням на підприємствах і в організаціях безпечних і нешкідливих умов праці;
- впровадження в колективних договорах і угодах усіх рівнів вимог запобігання аварійності, виробничого травматизму і професійних захворювань;
- надання організаційної та методичної допомоги керівникам підприємств, установ та організацій усіх форм власності у проведенні атестації робочих місць;
- проведення попереджувальних заходів профілактичного характеру на основі постійного аналізу повідомлень медичних заходів;
- забезпечення проведення семінарів, поширення передового досвіду та підвищення рівня знань з питань охорони праці;
- здійснення комплексних заходів у створенні на кожному робочому місці нешкідливих та безпечних умов праці.