Сайт міста Фастів

http://www.fastiv.osp-ua.info

Стабільний фінансовий стан є суттєвим чинником інвестиційної привабливості економіки міста, позитивно впливає на підвищення економічної активності та життєвого рівня населення.

В загальній сумі власних надходжень загального фонду найбільш питому вагу займає податок з доходів фізичних осіб - 24300,0 тис.грн. (85,1 %), плата за землю - 1069,1 тис.грн. (3,7 %), єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - 1325,2 тис.грн. (4,6 %), місцеві податки та збори - 1099,1 тис.грн. (3,8 %).

На 2007 рік доходи Фастівського міського бюджету (без врахування субвенцій з державного бюджету) обраховані в сумі 38644,3 тис.грн., в тому числі по загальному фонду 36478,6 тис.грн. та спеціальному - 2165,7 тис.грн., з них бюджет розвитку -773,2 тис.грн.

У 2007 році до загального фонду міського бюджету буде надходити єдиний податок від суб"єктів підприємницької діяльності в розмірі 43 % від загальної суми надходжень, 75 % податку з доходів фізичних осіб та плати за землю від загальної суми надходжень та інші податки і збори передбачені ст. 64, 68 Бюджетного кодексу України.

Виходячи з умов, які закладені в основу формування доходної частини загального фонду міського бюджету на 2007 рік, найбільшу питому вагу у податкових і неподаткових надходженнях складають:
- податок з доходів фізичних осіб -88,0 %;
- єдиний податок для суб"єктів підприємницької діяльності - 4,0 %;
- плата за землю - 2,9 %;
- місцеві податки і збори - 3,2 %;
- решта (3 податкових і 2 неподаткових платежів) - 1,9 %.