Сайт міста Фастів

http://www.fastiv.osp-ua.info
Проведений аналіз свідчить, що протягом 2006 року зберігалася позитивна тенденція активного розвитку підприємництва в місті, що є наслідком забезпечення стабільних сприятливих умов для започаткування та провадження підприємницької діяльності, зняття штучних бар’єрів для виходу на ринок нових суб’єктів господарювання, удосконалення регуляторних процесів.

Важливим кроком в роботі Фастівського міськвиконкому, направленій на сприяння розвитку підприємництва та зменшення розміру тіньового сектору, стало запровадження електронної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності за принципом “єдиного вікна” та реалізація норм Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». На виконання цього Закону при виконкомі Фастівської міської ради створено відділ з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, робота якого спрямована на спрощення та удосконалення процедур отримання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру.

На сьогоднішній день у місті зареєстровано 844 юридичні особи – суб’єктів господарювання. За прогнозними розрахунками, у 2007 році передбачається, що їх кількість у порівнянні з 2006 роком зросте на 3,3% і становитиме 872 одиниці. Чисельність фізичних осіб - суб’єктів господарювання складе 4206 осіб і зросте на 8,3%.

За рахунок зростання кількості малих підприємств та реалізації інвестиційних проектів обсяги виробленої ними продукції, виконаних робіт та надання послуг у порівнянні з 2006 роком зростуть на 3,5% і складатимуть 80,3 млн.грн.

Очікується, що надходження до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого підприємництва у 2006 році становитимуть 16,2 тис.грн (102,5% до 2005р.), за прогнозом на 2007 рік їх обсяг збільшиться до 17 млн.грн., або на 5% до 2006року.

В місті діють такі об’єкти інфраструктури підтримки малого підприємництва:

-ТОВ «Консультативний центр «Бізнес-допомога»;

-Фастівська міська громадська організація «Спілка підприємців м.Фастова»;

-Фастівський фонд підтримки підприємництва.