Сайт міста Фастів

http://www.fastiv.osp-ua.info

Ситуація на ринку праці міста Фастова, як i в цілому по області характеризується збереженням позитивних тенденцій до збільшення рівня зайнятості та зменшення безробіття. Настав час індивідуального підходу у надані послуг як населенню, так i роботодавцям, необхідності вирішення проблеми працевлаштування кожної конкретної людини, в залежності від її рівня кваліфікації, здібностей та фізичних можливостей.

Станом на 01.12.2006 р. рівень зареєстрованого безробіття по місту становив 1,0%. З початку року в пошуках роботи в центрі зайнятості зареєструвалося 1142 особи, впродовж 11 місяців на обліку перебувало 1500 oci6. Рівень охоплення незайнятого населення активними заходами сприяння зайнятості становив 85 %. 3 початку року працевлаштовано 923 особи, рівень працевлаштування становить 62 %. Одноразову виплату допомоги по безробіттю для проведення піприємницької діяльності отримали 28 oci6, працевлаштовано шляхом надання дотації роботодавцям 20 oci6.

В порівнянні з минулим роком кількість звернень до центру зайнятості зменшилась, проте підвищився рівень охоплення активними заходами та працевлаштування.

Працевлаштування соціально незахищених верств населення завжди було i залишається одним з приор1тетних завдань служби зайнятості. В порівнянні з минулим роком показник працевлаштування цих категорій громадян збільшився на 11 %, що становить 157 oci6, з них 66 oci6 на заброньовані робочі місця. Рівень використання квоти становить 100 %.

Протягом року відбулося зниження обсягів направлених на професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації. Однією з основних причин є те, що з числа безробітних, що перебувають на обліку, 70 % становлять жінки, а замовлення від роботодавців надходять в основному на чоловічі робітничі професії: токар, фрезерувальник, електрогазозварник та інші. За 11 місяців навчалося 142 особи, проти 170 за відповідний період минулого року.

Залучення безробітних до участі в оплачуваних громадських роботах відіграє важливу роль у поверненні їx до активного способу життя та забезпечує їм тимчасову матеріальну тпідтримку у період пошуку підходящої роботи. За звітнй період брали участь у громадських роботах 207 oci6- на рівні минулого року.

Кіькість зареєстрованих вакансій за 11 місяців 2006 р. становить 2574, укомплектовано 1180, потреби роботодавців задоволено на 46 %. Основна причина такої ситуації - диспропорція між попитом на робочу силу та її пропозицією. Найбільшим попитом на ринку праці користуються професії, пов'язані з наявністю високого рівня освіти, кваліфікації та досвіду роботи: менеджери та інженери різних рівнів, токapi, електрогазозварники, слюсарі.

За 11 місяців 2006 р. по місту створено 578 нових робочих місць зідно звіту про прийнятих на роботу працівників.

У 2006 році збільшились матеріальні виплати безробіним, мінімальний розмір допомоги по безробіттю виріс з 108 грн. до 132 грн. За 11 місяців матеріальні виплати склали близько 800 тис.грн.

Виходячи з аналізу ринку праці, приведених розрахунків та враховуючи перспективи соціально-економічного розвитку міста на 2007 piк, передбачається, що до служби зайнятості за отриманням соціальних послуг звернеться 1600 oci6. Для розв'язання проблем зайнятості населения в місті в 2007 році необхідно:

- працевлаштувати за направленням служби зайнятості - 980 oci6;

з них:

- на вільні та новостворені робочі місця - 932 особи;

- шляхом надання дотації роботодавцям - 25 oci6;

- шляхом одноразової виплати допомоги по безробіттю

для зайняття шдприємницькою діяльністю - 23 особи;

- направити на професійну підготовку, перепідготовку

та підвищення кваліфікації - 175 oci6;

- залучити до участі в оплачуваних громадських роботах - 180 oci6.

3 внесениям змін до законодавства щодо реалізації інвалідами права на

трудову діяльність в 2007 poцi передбачається значне збільшення

звернень до служби зайнятості oci6 з обмеженими фізичними

можливостями. Для забезпечення професійно-орієнтаційної роботи

серед учнів випускних класів, з метою налаштування їx на вибір робітничої професії центром зайнятості буде значно підвищено її рівень, збільшено кількість групових та масових заходів із залученням майстрів-ветеранів, почесних громадян, а також фахівців високої кваліфікації.

Виконання завдань i заходів, визначених міською програмою зайнятості населення на 2007 piк забезпечить зростання економічного потенціалу, поліпшення стану ринку праці i стану в сфері зайнятості.