Сайт міста Фастів

http://www.fastiv.osp-ua.info
Впровадження у м.Фастів Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава»
23.02.2012

Світова економічна криза не оминула Україну, болісно зачепивши майже всі галузі економіки, тисячі компаній і мільйони громадян. Криза загострила результати бездіяльності останніх років.

В умовах, коли джерела швидкого зростання докризових років вичерпано, єдиний шлях виходу України на траєкторію сталого розвитку – це рішучі й всеосяжні реформи, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності економіки.

На виконання поставленого Президентом України завдання з відновлення економічного зростання й модернізації економіки країни Комітетом з економічних реформ розроблена Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава». Реформи спрямовані на побудову сучасної, стійкої, відкритої й конкурентоспроможної у світовому масштабі економіки, формування професійної й ефективної системи державного управління, і зрештою – на підвищення добробуту українських громадян. Програма створювалася в робочих групах Комітету з економічних реформ, які об'єднали зусилля представників держапарату, регіональної влади, бізнесу, українського й міжнародного експертного співтовариства.

Програма охоплює широкий набір стратегічних перетворень за п'ятьма напрямами:

1. Створення базових передумов економічного росту через утримання низького рівня інфляції, стабілізації державних фінансів і створення стійкої фінансової системи.

2. Формування режиму максимального сприяння бізнесу шляхом зменшення втручання держави в економіку, зниження адміністративних бар'єрів для його розвитку, модернізації податкової системи й поглиблення міжнародної економічної інтеграції України.

3. Модернізація інфраструктури й базових секторів шляхом усунення усталених структурних проблем в енергетичній, вугільній, нафтогазовій галузях і ЖКГ, а також розвитку транспортної інфраструктури й ринку землі. Перехід від дотацій до самоокупності виробництва й соціальних послуг.

4. Збереження й розвиток людського й соціального капіталу шляхом підвищення ефективності й стабільності соціального захисту, поліпшення якості й доступності освіти й медичного обслуговування.

5. Підвищення ефективності державного управління шляхом реформування державної служби й виконавчої влади.

По кожному напряму реформ погоджено і взято до виконання детальний план-графік реалізації з визначенням необхідних кроків, відповідальних осіб, строків і проміжних результатів.

На першому етапі впровадження Програми економічних реформ (2010 рік) особлива увага приділялася підготовці та прийняттю ключових законопроектів, необхідних для здійснення реформ. Зокрема, розроблений та введений в дію Податковий кодекс України, здійснені перші кроки в реформуванні пенсійної системи тощо.

Фастівською міською радою та її виконавчим комітетом проводиться наполеглива робота щодо виконання Указу Президента України від 27.04.2011 №504/2011 «Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава».

Відповідно до Податкового кодексу України 12.05.2011р. Фастівською міською радою затверджено рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів», підготовлено та проведено процедуру регуляторної політики з рішення міської ради «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», «Про встановлення ставок єдиного податку», «Про плату за користування земельними ділянками до укладання договорів оренди землі на території м.Фастова», «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури міста». Протягом 2011 року також вступили в силу рішення міської ради «Про порядок розміщення зовнішньої реклами на території міста Фастова» та «Про упорядкування торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пивом на території м.Фастів».

Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки значне місце відведено напряму «Дерегуляція і розвиток підприємництва», який охоплює, зокрема ліцензування, дозвільну систему, технічне регулювання, реформування митних процедур, забезпечення безпеки продуктів харчування, адміністративні послуги.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 7 квітня 2011р., згідно з яким з 1 січня 2012 року концептуально змінюється порядок взаємодії між органами влади та суб’єктами господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру, а саме- прийом документів та видача документів дозвільного характеру суб’єкту господарювання, оформлених місцевими дозвільними органами, відбуватиметься виключно через державного адміністратора.

У відповідності до вимог Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» в нашому місті створено та діє дозвільний центр з видачі документів дозвільного характеру, як робочий орган Фастівської міської ради. Для функціонування дозвільного центру встановлена достатня кількість посад державних адміністраторів (2 особи), центр оснащений необхідним приміщенням, обладнанням та програмними продуктами, робота центру безперервна.

З 01.01.2012р. система обслуговування місцевою владою суб’єктів господарювання при видачі їм дозвільних документів працює за принципом «єдиного вікна» - підприємці лише здають одній особі (державному адміністратору) необхідний пакет документів і через встановлений законодавством час приходять отримувати вже оформлений дозвільний документ.

З метою врегулювання відносин, пов’язаних зі створенням доступних та зручних умов для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг виконавчим комітетом Фастівської міської ради в грудні 2011 р. прийнято рішення «Про затвердження адміністративних послуг виконавчих органів Фастівської міської ради та комунальних підприємств міста».

Протягом 2011 року Фастівським міськвиконкомом разом з Фастівською ОДПІ був проведений ряд заходів щодо висвітлення питання впровадження нового Податкового Кодексу та декларування доходів громадян, а саме: семінари з платниками податків – 58, круглі столи з підприємцями – 46, зустрічі з громадськими організаціями – 13, тематичні зустрічі на підприємствах – 30, прес-конференції, брифінги – 12, заходи з майбутніми платниками податків – 28, зустрічі зі ЗМІ – 19. Постійно ведеться висвітлення питань щодо змін в законодавстві через ЗМІ, постійно надаються консультації Фастівською ОДПІ через «гарячі лінії».

Важливою складовою Програми економічних реформ є формування сприятливого інвестиційного клімату, активізацію інвестиційних процесів, залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів у розвиток економіки та соціальної сфери регіонів. Враховуючи те, що наше місто має вагомий промисловий потенціал, висококваліфіковану робочу силу, необхідну інфраструктуру, транспортні мережі, вигідне географічне положення, залучення інвестицій для його економічного розвитку є необхідним і реальним заходом.

В лютому 2011 року міською радою була затверджена Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в місті Фастів на 2011-2012. Головною метою реалізації інвестиційної політики у 2011 році було подальше нарощування обсягів залучення інвестицій для розвитку економічного потенціалу міста, створення нових робочих місць, скорочення рівня безробіття, забезпечення додаткових надходжень до міського бюджету. І в цьому напрямку Фастівською міською радою та її виконавчим комітетом проводилася наполеглива робота.

Протягом 2011 року продовжувалася реалізація таких інвестиційних проектів:

- завершено будівництво нового цеху з виготовлення меблів ТОВ «Неопол-Ваші меблі»;

- проведена масштабна реконструкція вокзального комплексу Станції Фастів з будівництвом нового приміщення залізничного вокзалу та повною реконструкцією підземного переходу;

- у триповерховому приміщенні колишнього універмагу, яке майже 3 роки не використовувалося, відкрився Торговельний центр «Європорт» та супермаркет відомої торговельної мережі «Еко-Маркет» з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;

- продовжувалося будівництво торговельно-розважального комплексу ТОВ Росичі-Регіони»;

- розпочата реконструкція колишнього кінотеатру «Родіна» ТОВ «Леон-Сі» під центр відпочинку;

- ЗАТ «Компанія «Флекс-ПАК» у 2011 р. практично завершена розробка проектно-кошторисної документації та проведена робота з її погодження для отримання дозволу на перебудову колишнього цегельного заводу на підприємство з виготовлення стінових будівельних матеріалів;

- продовжувалося будівництво школи народної майстерності на 500 місць;

- продовжувалося будівництво ЗОШ І-ІІст. №12 вул.Комунарів,5 на 198 уч. місць;

- розпочата реконструкція існуючої ЗОШ І-ІІст. №5 з прибудовою нового навчального корпусу на 720 уч. місць;

- проведена реконструкція фасадної частини міського Палацу культури.

За рахунок коштів міського бюджету проведена реконструкція: даху гуртожитку по вул.Ломоносова,40 (190,0 тис.грн.), котельні №7 по вул.Великоснітинській,24 (37,0 тис.грн.), даху ЗОШ №1 (47,6 тис.грн.), системи теплопостачання ЗОШ №2 (30,4 тис.грн.).

Важливою складовою процесу реалізації інвестиційних проектів є виготовлення проектно-кошторисної документації, і в звітному році міською владою на це виділялися кошти, зокрема: на реконструкцію станції обеззалізення води, ЗОШ №5,ЗОШ №12,СЮН, по містобудуванню.

Також міською владою успішно проведена робота щодо досягнення згоди із Академією аграрних наук про передачу місту 155 га земель Дослідного господарства, які тривалий час не використовуються. На цих землях в подальшому планується розпочати будівництво технопарку.

У 2011 році підготовлено до друку матеріали для «Інвестиційного паспорту міста» та «Інформаційного буклету» з пропозиціями для потенційних інвесторів щодо будівництва та реконструкції об’єктів соціальної сфери, житла та ЖКГ.

Завершено роботи з розробки Генплану міста і в І кв. поточного року він має бути затверджений, що дасть змогу визначити місця можливої забудови території нашого міста.

Значна увага в програмі економічних реформ приділяється заходам з модернізація інфраструктури й базових секторів шляхом усунення усталених структурних проблем в житлово-комунальному господарстві.

В травні 2011 року міською радою в структурі міськвиконкому було затверджено нове управління житлово-комунального господарства, яке контролюватиме роботу всіх комунальних підприємств міста і, яке матиме самостійний баланс, рахунки в банку та міському відділенні Державного казначейства, свою печатку. Метою його створення є забезпечення рівня та якості житлово-комунальних послуг з належного утримання та експлуатації житлового фонду й об’єктів комунального та готельного господарств, здійснення контролю за дотриманням правил комунального обслуговування та благоустрою міста, виконання функцій замовника з капітального та поточного ремонту об’єктів ЖКГ та благоустрою Фастова, а також із проектування, будівництва, реконструкції та капітального ремонту житлових будинків, доріг та інших об’єктів.

12.05.2011р. КП КОР «Фастівводоканал» прийнято на баланс Фастівської міської ради. В грудні 2011 року міською радою була затверджена Програма «Реформа системи водопостачання та водовідведення на період 2011-2020 роки м.Фастів», першим етапом якої є наведення порядку в обліку використання води, а потім - поліпшення її якості.

Протягом звітного періоду за кошти міського бюджету КП «Фастівводоканал» придбано трансформатор, 2 перетворювачі частоти, 2 електронасоси, 2 насоси із станціями управління, зроблена передоплата за проектну документацію по реконструкції станції знезалізення води. За власні кошти підприємства проведено капітальний ремонт водопровідної та каналізаційної мереж, заміну запірної арматури, ремонт 600 кв.м м’якої покрівлі споруд, заміну насосного обладнання свердловин, ремонт насосів, досипку кварцовим піском фільтрів насосної станції ІІ підйому, ремонт електродвигуна повітродувки, ремонт кабельної лінії 10кв. від РП-6 до РП-7, забезпечено технічне знезараження питної води тощо. Також, з метою розділення водопровідної мережі на дві зони, прокладено водопровід до ДП ПАТ «Оболонь» «Пивоварня Зіберта».

Протягом минулого року КП «Фастівтепломережа» виконало робіт з поточного та капітального ремонту за рахунок всіх джерел фінансування на суму 354,7 тис.грн. У зв’язку з встановленням споживачами індивідуального (автономного) опалення, зменшення опалювальних площ та відповідно теплового навантаження системи зменшено річні обсяги використання природного газу.

Продовжувалась тенденція переходу на індивідуальне опалення - станом на 01.01.12р. залишилось 880 абонентів, в поточному році відокремилося від централізованого опалення близько 600 абонентів. В травні 2011 року розроблена та затверджена Міністерством з питань ЖКГ оптимізована схема теплопостачання м.Фастова і занесена до реєстру схем теплопостачання населених пунктів України та «Програми реформування ЖКГ м.Фастова на 2011-2015 роки».

Фастівська ЖЕК обслуговує 174 житлові будинки. Протягом звітного року в житловому фонді виконано робіт на 570,0 тис.грн., а саме: проведено поточний ремонт покрівель в житлових будинках по вул.Заводській,2, Соборній,18,28,39,58, Кірова,26,30, С.Палія,5,11,15, Шевченка,4,6,33, Г.Танкістів,3, Червоноармійській,41. За рахунок коштів обласного бюджету у 2011 році проведено капітальний ремонт ліфтів на суму 85,2 тис.грн. Проведено ремонти під’їздів в житлових будинках за умов дольової участі мешканців по вул.Соборній,39, Галафеєва,103, С.Палія,5, Шевченка,1, Гагаріна,4, Г.Танкістів,1, Кірова,5а, Горького,1, Інтернаціональній,18. Також виконано ремонт системи холодного водопостачання на 26 об’єктах житлового фонду, ремонт 19 щитових, капітальний ремонт покрівлі гуртожитку по вул.Ломоносова,40, ремонт фасаду житлового будинку по вул.Соборній,31 та поточні ремонти стояків каналізації та водопостачання. Виконано роботи по заміні кабеля живлення 0,4 кв до будинків по вул.Соборній 54,77 та Шевченка,20.

З 01.02.2011 р. були введені нові тарифи на утримання житла, що дало змогу покращити фінансовий стан ЖЕК.

В питанні покращення благоустрою міста у квітні-травні 2011 року був проведений поточний ремонт з використанням асфальтобетону за рахунок перехідних коштів транспортного збору з минулого року вулиць: Горького, С.Палія, Радянська, пров.Горького (63,0 тис.грн.). Також з використанням щебеню поточний ремонт проведено по 22-х вулицях та 4-х провулках (361,1 тис.грн.) Крім того, за рахунок субвенції (99,0 тис.грн.) відремонтовано вул.Л.Толстого, Садова, Нова та Соборна.

Рішенням міської ради від 29.12.2011р. затверджена Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Фастів на 2012 рік, в якій передбачається проводити подальшу роботу з реалізації основних положень Програми економічних реформ на 2010-2014 роки.

Заступник міського голови О.В.Рибитва

За матеріалами  fastiv-rada.gov.ua